I don’t like this season!

autumn-leaves-tree-parc-autunno-foglie-albero-parco-milan-giovanni-vanni-bindellini

a park in Milan…